КОМПАНИЯТА
ДНЕС

 

3-ти Октомври 2016.
Froneri, Новота глобална съвместна компания за производство на сладолед и замразени храни.

След успешното приключване на необходимите регулаторни разрешения, Nestlé и R&R
финализираха сделка по създаването на Froneri – нова съвместна компания за производство
на сладолед, замразени храни, охладено мляко и млечни продукти.
Nestlé и PAI Partners имат равни дялове в собствения капитал на съвместното предприятие.

С продажби от 2,6 милиарда евро, Froneri оперира в 22 страни по света, в които работят около 15 000 души.
Компанията е със седалище във Великобритания и има обекти предимно в Европа,
Близкия Изток (с изключениена Израел), Австралия, Аржентина, Бразилия, Филипините и Южна Африка.

Froneri се гради както върху успеха на силните марки и опита на Nestlé в „дистрибуцията извън дома“,
така и върхус експертизата на R&R в производството на сладолед и силното присъствие в големите търговски вериги.

Ръководният екип на Froneri съчетава опита в индустрията и бизнес прозорливостта на компаниите на Nestlé и R&R.
Бордът на директорите на компанията се председателства от Луис Кантарел,
изпълнителен вицепрезидент на Nestlé за "Регион Европа, Близкия Изток и Северна Африка".
Изпълнителен директор на Froneri е Ибрахим Наджафи, бивш главен изпълнителен директор на R&R.